1
Bạn cần hỗ trợ?

Tag - switch box audio bonus

switch box bonus vas 268

Switch Box Audio Bonus VAS-268

Switch Box Audio Bonus VAS-268 Bonus Audio là thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh, thiết bị karaoke chuyên nghiệp, công nghệ mới nhất, hiện đại nhất. Xuất phát từ nhu cầu thực tế  để dễ dàng cụ thể hơn cho việc so sánh âm thanh, phối hợp các các thiết bị. Bonus Audio đã phát triển sản phẩm BONUS SW BOX VAS 268 dùng remote wireless. BONUS SW VAS 268 là thiết bị dùng để SO SÁNH – KẾT HỢP ÂM THANH, HÌNH [...]

Show Buttons
Hide Buttons