1
Bạn cần hỗ trợ?

Tag - đầu karaoke hanet playx one

Hanet karaoke PlayX One

Đầu Karaoke Hanet PlayX One điều khiển bằng giọng nói.

Công ty TNHH điện tử Hanet Việt Nam giới thiệu sản phẩm đầu karaoke Hanet Play X One sử dụng nền tảng Android có đặc điểm nổi bật là điều khiển bằng giọng nói giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm bài hát. Cụ thể sản phẩm đầu karaoke Hanet PlayX One sử dụng nền tảng Android có đặc điểm nổi bật là chức năng karaoke điều khiển bằng giọng nói đầu tiên tại Việt Nam. Chẳng hạn khi [...]

Show Buttons
Hide Buttons